Soạn VNEN bài Đức tính giản dị của Bác Hồ giản lược nhất


Soạn văn bài: Đức tính giản dị của Bác Hồ - Sách hướng dẫn học Ngữ Văn 7 tập 2. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách soạn chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động.

Mỗi nhóm học sinh sưu tầm hoặc sáng tác các bài/ đoạn thơ, câu chuyện, tranh ảnh,... về đức tính giản dị của Bác Hồ

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc văn bản sau: ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ

2. Tìm hiểu văn bản. 

a. Tìm hiểu trình tự lập luận của tác giả trong văn bản, từ đó nêu bố cục của văn bản.

……………

3. Chuyện đổi câu chủ động thành câu bị động

C. Hoạt động luyện tập

1. Trong văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ, tác giả đã lập luận theo trình tự từ những nhận xét khái quát đến chứng minh bằng những biểu hiện cụ thể . Em hãy liệt kê một số nhận xét và biểu hiện đó vào bảng sau

2. Vấn đề dưới đây gợi cho em những suy nghĩ gì? Viết ra suy nghĩ đó.

…..

D. Hoạt động vận dụng

Em hãy chọn một trong số những đề bào sau để viết thành bài văn lập luận chứng minh:

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng.

1. Cùng với người thân của em quan sát và trò chuyện về một trong số các hình ảnh sau. Ghi lại suy nghĩ ếcủa em về hình ảnh được quan sát.

2. Sưu tầm và phân tích một số tình huống thực tế hoặc giả định cho thấy việc sử dụng câu chủ động hoặc câu bị động thể hiện khá nghệ thuật giao tiếp của mỗi người.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận