Soạn VNEN bài Sống chết mặc bay giản lược nhất


Soạn VNEN bài Ôn tập văn bản nghị luận – Mở rộng câu giản lược nhất - sách hướng dẫn học ngữ văn 7 tập 2. Bài soạn đáp ứng tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi các em cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Các câu ca dao sau cho em am hiểu gì về sự phân biệt giai cấp trong xã hội phong kiến Việt Nam xưa ?

- Ếch kêu dưới vũng tre ngâm

Êch kêu mặc ếch,tre dầm mặc tre. 

…………..

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc văn bản sau : Sống chết mặc bay

2. Tìm hiểu văn bản

a) Văn bản Sống chết mặc bay có thể được chia làm mấy đoạn ? Nội dung chính của mỗi đoạn là gì ?

…………..

e. Nhận xét về giá trị hiện thực và nhân đạo của truyện Sống chết mặc bay.

C. Hoạt động luyện tập

1. Xác định những hình thức ngôn ngữ đã được sử dụng trong truyện Sống chết mặc bay và nêu tác dụng của chúng.

2. Qua ngôn ngữ đối thoại của quan phủ, em thấy tính cách của nhân vật này như thế nào? Hãy nêu nhận xét về mối quan hệ giữa ngôn ngữ và tính cách nhân vật

D. Hoạt động vận dụng

Chọn một trong các đề bài sau và viết thành bài văn lập luận giải thích

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Sưu tầm một văn bản lập luận giải thích và tìm hiểu về cách triển khai vấn đề được đặt ra trong văn bản


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận