Soạn VNEN bài Tục ngữ về con người và xã hội giản lược nhất


Soạn văn bài:Tục ngữ về con người và xã hội - Sách hướng dẫn học Ngữ Văn 7 tập 2. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách soạn chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động.

1. Quan sát các hình …. Học thầy không tày học bạn.

2. Giải thích ý nghĩa của một câu tục ngữ mà em thích.

Giải thích ngắn gọn ý nghĩa câu “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”:

 B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Đọc các câu tục ngữ sau :

……….

2.Tìm hiểu văn bản

a) Hãy chia các câu tục ngữ trên thành các nhóm phù hợp và nêu nhận xét về nội dung và nghệ thuật của mỗi câu trong nhóm.

3. Rút gọn câu

4. Đặc điểm của văn nghị luận

5. Đề văn nghị luận và việc lập ý cho văn nghị luận

C.Hoạt động luyện tập

1.Đọc các câu tục ngữ sau và trả lời câu hỏi bên dưới


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận