Soạn VNEN bài Ca Huế trên sông Hương giản lược nhất


Soạn VNEN bài Ca Huế trên sông Hương giản lược nhất - sách hướng dẫn học ngữ văn 7 tập 2. Bài soạn đáp ứng tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi các em cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động.

Quan sát các hình ảnh về ca Huế trên sông Hương dưới đây và nêu những cảm nhận của em về hoạt động văn hóa này.

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Đọc văn bản sau: CA HUẾ TRÊN SÔNG HƯƠNG.

2. Tìm hiểu văn bản

a) Văn bản trên được viết theo thể loại gì ? kể tên một vài văn bản viết theo thể loại này mà em biết.

………….

f) Qua văn bản em hiểu thêm gì về xứ Huế ?

3. Tìm hiểu về phép liệt kê

a) Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi nêu ở dưới.

……..

4. Tìm hiểu chung về văn bản hành chính.

a. Khi nào thì người ta viết các văn bản thông báo, đề nghị và báo cáo?

b. Mỗi văn bản viết ra nhằm mục đích gì?

……

C. Hoạt động luyện tập.

1. Qua văn bản Ca Huế trên sông Hương, trình bày cảm nhận của em về cố đô Huế, những làn điệu ca Huế và những con người tài hoa xứ Huế.

3. Tìm thêm một loại văn bản hành chính khác mà em biết.

D. Hoạt động vận dụng

1. Tập hát một làn điệu dân ca ở địa phương mình.

2. Chọn một trong các tình huống sau để viết thành một văn bản hành chính.

a. Em bị mất thẻ học sinh/thẻ thư viện, đề nghị được cấp lại.

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng.

1. Đọc đoạn trích sau để hiểu thêm về ca Huế

2. Đọc bài ca dao nói về tên các phố cổ của Hà Nội và tìm hiểu tác dụng của biện pháp liệt kê sử dụng trong bài.a Hà Nội và tìm hiểu tác dụng của biện pháp liệt kê sử dụng trong bài.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận