Soạn VNEN bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất giản lược nhất


Soạn văn bài:Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất - Sách hướng dẫn học Ngữ Văn 7 tập 2. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách soạn chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Kiến thức khởi động.

Mỗi nhóm sắp xếp các câu sau vào các thể loại thích hợp và lí giải vì sao lại xếp như thế.

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Đọc các câu tục ngữ sau:

2. Tìm hiểu văn bản.

a. Dựa vào chủ đề của bài học, có thể chia tám câu tục ngữ trên thành mấy nhóm? Mỗi nhóm gồm những câu nào? Hãy đặt tên cho từng nhóm.

……………..

3. Tìm hiểu về văn nghị luận

a. Nhu cầu nghị luận

……….

C. Hoạt động luyện tập.

(1) Các câu a),b),c) phản ảnh kinh nghiệm gì của nhân dân khi quan sát thiên nhiên? Kinh nghiệm ấy cho đến nay còn giá trị không? Vì sao?

............

D. Hoạt động vận dụng.

1. Tìm hiểu ca dao, tục ngữ ở địa phương nơi em sinh sống.

2. Văn bản sau là văn bản tự sự hay nghị luận? Vì sao?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận