Sọan VNEN bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta giản lược nhất


Soạn văn bài: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta - Sách hướng dẫn học Ngữ Văn 7 tập 2. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách soạn chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động.

Giới thiệu ngắn gọn về tinh thần yêu nước được thể hiện ở mỗi hình ảnh sau đây.

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Đọc hiểu văn bản:" Tinh thần yêu nước của nhân dân ta"

2. Tìm hiểu văn bản.

a) Đọc đoạn văn sau và thực hiện nhiệm vụ giao ở dưới.

…………..

 g) Nhận xét về nghệ thuạt nghị luận của văn bản ở các phương diện sau:

3. Mối quan hệ giữa bố cục và lập luận                           

C. Hoạt động luyện tập

1. Luyện tập về phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

……………

2. Bổ sung luận cứ cho các kết luận sau

3. Viết tiếp kết luận cho luận cứ sau

D. Hoạt động vận dụng

1. Giới thiệu về quốc kì quốc ca Việt Nam.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận