Soạn VNEN bài Hoạt động Ngữ văn giản lược nhất


Soạn VNEN bài Hoạt động Ngữ văn giản lược nhất - sách hướng dẫn học ngữ văn 7 tập 2. Bài soạn đáp ứng tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi các em cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình ảnh sau và thực hiện yêu cầu được nêu ở dưới:

1. Các hình ảnh trên gợi cho em nghĩ tới bài ca dao nào ?

………….

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Khi sưu tầm tục ngữ, ca dao, dân ca, em sắp xếp theo những tiêu chí nào dưới đây ? Nêu một số câu ca dao theo tiêu chí em lựa chọn.

2. Em có đồng ý với cách giải thích câu tục ngữ sau không? Vì sao?

C. Hoạt động luyện tập

1. Đây là chùm ca dao do một bạn học sinh sưu tầm. Theo em, bạn đó đã sử dụng tiêu chí nào khi sưu tầm 

2. Câu tục ngữ nào phù hợp để nói về các trường hợp sau :

3. Trong những câu tục ngữ, ca dao sau, câu nào mang màu sắc địa phương ? Vì sao ?

4. Nối câu ca dao ở cột trái với địa danh mà câu ca dao đó nói tới ở cột phải

5. Giải thích tên người, tên địa danh, phong tục được in đậm trong các câu tục ngữ, ca dao sau 

D. Hoạt động vận dụng

1. Phân tích lô gic lựa chọn và sắp xếp các câu tục ngữ sau đây của người sưu tầm

2. Giải thích địa danh, tên người, sản vật, phong tục có trong các câu tục ngữ, ca dao, dân ca mà em sưu tầm được.

3. Chọn một câu ca dao mà em cho là hay và phân tích để thấy nét đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của câu ca dao đó.

……….

6. Theo em cần làm gì để giữ gìn và bảo vệ kho tàng tục ngữ, ca dao, dân ca của dân tộc ?


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận