Soạn VNEN bài Thêm trạng ngữ cho câu - câu đặc biệt giản lược nhất


Soạn văn bài:Thêm trạng ngữ cho câu - câu đặc biệt - Sách hướng dẫn học Ngữ Văn 7 tập 2. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách soạn chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động.

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Thêm trạng ngữ cho câu

a) Hoàn thành bảng sau và cho biết : Trạng ngữ có thể bổ sung cho câu những nội dung gì ?

…………

2. Tìm hiểu về câu đặc biệt

C. Hoạt động luyện tập

1. Luyện tập về trạng ngữ

a) Bốn câu sau đều có cụm từ mùa xuân . Hãy cho biết trong câu nào cụm từ mùa xuân là trạng ngữ. Trong những câu còn lại , cụm từ mùa xuân đóng vai trò gì ?

………….

2. Luyện tập về câu đặc biệt

D. Hoat động vận dụng

2. Viết một đoạn văn ngắn ( từ 3-5 dòng ) trình bày suy nghĩ của em về tình yêu quê hương, đất nước, trong đó có sử dụng trạng ngữ để mở rộng câu. Chỉ ra các trạng ngữ và giải thích vì sao cần thêm trạng ngữ trong những trường hợp ấy.

3. Viết một đoạn văn ngắn ( từ 3-5 câu ) về chủ đề tình bạn trong đó sử dụng câu đặc biệt. Gạch chân câu đặc biệt đó.

E. Hoạt động tìm tòi rộng.

Sưu tầm và ghi lại những đoạn văn, đoạn thơ có sử dụng trạng ngữ hoặc câu đặc biêt.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận