Soạn VNEN bài Ôn tập văn bản văn học giản lược nhất


Soạn VNEN bài: Ôn tập văn bản văn học giản lược nhất - sách hướng dẫn học ngữ văn 7 tập 2. Bài soạn đáp ứng tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi các em cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Hệ thống hóa các văn bản đọc hiểu

a) Trao đổi để thống nhất khái niệm về các thể loại văn học dưới đây :

…………….

e) Chép lại các câu tục ngữ đã học ở học kì II vào vở bài tập ; nêu ngắn gọn ý nghĩa của những câu tục ngữ đó ( những kinh nghiệm của nhân dân về thiên nhiên, lao động sản xuất, con người và xã hội ) theo bảng sau :

C. Hoạt động luyện tập

1.  Ghi tóm tắt nội dung chính của các bài thơ / đoạn thơ ở cột trái vào cột phải trong bảng dưới đây

2. Nêu vắn tắt đặc điểm về nội dung, nghệ thuật của các văn bản đã học ở lớp 7 theo bảng

D. Hoạt động vận dụng.

1. Xác định các câu đơn trong đoạn trích dưới đây và hoàn thành bảng sau :

 2. Đọc đoạn trích dưới đây và điền dấu câu thích hợp và điền dấu câu thích hợp vào ô trống 

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Tìm trên Internet hoặc trong sách báo một số văn bản ca dao, thơ trung đại, văn bản nhật dụng và nêu nội dung chính mỗi văn bản đó


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận