Soạn VNEN bài Giải thích một vấn đề giản lược nhất


Soạn VNEN bài: Giải thích một vấn đề giản lược nhất - sách hướng dẫn học ngữ văn 7 tập 2. Bài soạn đáp ứng tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi các em cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Thi giữa các nhóm:

a. Trong 5 phút mỗi nhóm hãy giải thích ý nghĩa của hai cụm từ

b. Đại diện mỗi nhóm trình bày. Mỗi nhóm trình bày trong thời gian 2 phút

B. Hoạt động hình thành kiến thức.

1. Các bước làm bài văn lập luận giải thích.

2. Từ việc tìm hiểu trên, hãy cho biết: Bài văn lập luận giải thích cần được thực hiện theo những bước nào? Dàn ý của bài văn lập luận giải thích gồm những phần nào…..

C. Hoạt động luyện tập.

1. Luyện tập giải thích.

Cho đề văn sau: Sách là ngọn đèn sáng bất diệt của trí tuệ nhân loại

Hãy giải thích nội dung câu nói trên.

D. Hoạt động vận dụng

1. Em thường đọc những sách gì? Hãy giải thích vì sao em đọc nhiều sách ấy.

…..

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Giải thích cho người thân hoặc bạn bè ý nghĩa một câu tục ngữ mà em thích.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận