Giải câu 2 bài 47: Chất béo

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 11/08/2017

Đề bài:

Câu 2: Trang 147 - SGK hóa học 9

Hoàn thành những câu sau bằng cách đặt những từ thích hợp vào chỗ trống

a) Chất béo tan... trong nước nhưng ... trong benzen và dầu hỏa

b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng... este trong môi trường ... tạo ra ... và...

c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng... nhưng không là phản ứng...

Hướng dẫn giải:

a) Chất béo không tan trong nước nhưng tan trong benzen và dầu hỏa

b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm tạo ra glixerol và các muối của axiit béo.

c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng thủy phân nhưng không là phản ứng xà phòng hóa.

Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 2 trang 147 sgk hóa 9, giải bài tập 2 trang 147 hóa 9, hóa 9 câu 2 trang 147, Câu 2 Bài 47 sgk hóa 9

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận