Giải câu 1 bài 47: Chất béo

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 11/08/2017

Đề bài:

Câu 1: Trang 147 - SGK hóa học 9

Chọn câu đúng nhất trong các câu sau

A. Dầu ăn là este

B. Dầu ăn là este của glixerol

C. Dầu ăn là este của glixerol và axit béo.

D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este cuả glixerol và axit béo

Hướng dẫn giải:

Dựa vào lý thuyết đã học về chất béo ta xác định được đáp án đúng là D

D. Dầu ăn là hỗn hợp nhiều este cuả glixerol và axit béo.

Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 1 trang 147 sgk hóa 9, giải bài tập 1 trang 147 hóa 9, hóa 9 câu 1 trang 147, Câu 1 Bài 47 sgk hóa 9

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận