Vì sao quân Mông Cổ đẩy mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại?

Câu 2: Trang 57 – sgk lịch sử 7

Vì sao quân Mông Cổ đẩy mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại?

Bài làm:

Quân Mông Cổ đẩy mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại vì hai lí do:

  • Thứ nhất, quân Mông Cổ tuy mạnh nhưng quân ta có ý chí kiên quyết, đoàn kết
  • Thứ hai, quân ta thực hiện chiến lược” vườn không nhà trống” biết tận dụng thời cơ ta mở cuộc phản công. Nên cuộc kháng chiến nhanh chóng giành thắng lợi.
Từ khóa tìm kiếm Google: quân ta đánh bại mông cổ, mông cổ đẩy mạnh mà vẫn bị quân ta đánh bại, mông cổ bị quân ta đánh bại

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận