Hãy cho biết cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai?

Câu 2: Trang 61 – sgk lịch sử 7

Hãy cho biết cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai?

Bài làm:

Cách đánh quân Nguyên của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai là:

  • Thực hiện chủ trương “ vườn không, nhà trống”.
  • Tránh thế giặc mạnh khi chúng mới đến xâm lược.
  • Vừa cho quân cản bước tiến của giặc, vừa rút lui để bảo toàn lực lượng.
  • Khi thời cơ đến, phản công tiêu diệt giặc, giành thắng lợi.
Từ khóa tìm kiếm Google: ba lần kháng chiến chống quân mông nguyên, Cách đánh quân nguyên của nhà trần, nhà trần chống quân nguyên lần thứ hai,

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận