Sau trận Vân Đồn, tình thế của quân nguyên như thế nào?

Câu 3: Trang 64 – sgk lịch sử 7

Sau trận Vân Đồn, tình thế của quân nguyên như thế nào?

Bài làm:

Sau trận Vân Đồn, quân Nguyên mất nguồn cung cấp lương thực, rơi vào tình thế khó khăn, rơi vào thế bị động. Thoát Hoan ở Thăng Long có nguy cơ bị cô lập, tinh thần quân lính hoang mang, tuyệt vọng. Trong tình thế nguy khốn, Thoát Hoan buộc phải rút quân về nước.

Từ khóa tìm kiếm Google: tình thế quân Nguyên sau trận vân đồn, kháng chiến chống quân nguyên lần thứ ba, giải lịch sử 7 câu 3 trang 64 sgk.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận