Em hãy nêu ý nghĩa của của chiến thắng Bạch Đằng năm 1288?

Câu 4: Trang 65 – sgk lịch sử 7

Em hãy nêu ý nghĩa của của chiến thắng Bạch Đằng năm 1288?

Bài làm:

Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 đã kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược của quân Nguyên đối với Đại Việt. Trong ba lần tấn công xâm lược, với quyết tâm cao, quân địch đã huy động một lực lượng hùng mạnh, nhiều tướng giỏi hòng đè bẹp nhân dân Đại Việt nhưng cả ba lần đều thất bại.

Chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 đã đánh bại hoàn toàn ý chí xâm lược của Mông – nguyên, một kẻ thù mạnh và an tàn bạo nhất thế giới lúc bấy giờ để bảo vệ độc lập toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia của Đại Việt.

Từ khóa tìm kiếm Google: ý nghĩa của của chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, trận chiến trân sông bạch đằng, ý nghĩa chiến thắng bạch đằng 1288, giải lịch sử 7 câu 4 trang 65.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận