Sự kiện nào thể hiện ý chí quyết tâm của quân dân nhà Trần ?

Câu 3: Trang 59 – sgk lịch sử 7

Sự kiện nào thể hiện ý chí quyết tâm của quân dân nhà Trần ?

Bài làm:

Sự kiện thể hiện ý chí quyết tâm của quân dân nhà Trần:

  • Hình ảnh Trần Quốc Toản căm thù giặc, tay bóp nát quả cam lúc nào không hay biết.
  • Câu trả lời đồng thanh khi vua Trần hỏi các bậc phụ lão tại Hội nghị Diên Hồng nên đánh hay nên hòa, mọi người đồng thanh trả lời: “ Nên đánh”.
  • Chữ “ Sát thát” (giết giặc Mông Cổ) đều thích trên cánh tay các quân sĩ.
Từ khóa tìm kiếm Google: quân tâm nhà trần quyết tâm đánh giặc, sự kiện thể hiện ý chí quyết tâm nhân dân nhà trần, ba lần kháng chiến chống quân mông nguyên.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận