Vì sao chúng ta cử động được?

6. Đọc, trả lời và viết:

b. Trả lời câu hỏi: Vì sao chúng ta cử động được?

Bài làm:

Nhờ xương và cơ phối hợp tạo nên các cử động của cơ thể mà chúng ta có thể cử động được.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận