Giải toán 2 tập 1 sách kết nối | Giải bài tập toán 2 tập 1 kết nối tri thức

Dưới đây là toàn bộ bài giải sách Toán 2 tập 1 kết nối tri thức và cuộc sống- bộ sách được đại học sư phạm xuất bản. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Kết nối tri thức và cuộc sống toán 2 tập 1 tech12h.

CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

CHỦ ĐỀ 2: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 20

CHỦ ĐỀ 3: LÀM QUEN VỚI KHỐI LƯỢNG, DUNG TÍCH

CHỦ ĐỀ 4: PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ ( có nhớ) TRONG PHẠM VI 100

CHỦ ĐỀ 5: LÀM QUEN VỚI HÌNH PHẲNG

CHỦ ĐỀ 6: NGÀY - GIỜ, GIỜ - PHÚT, NGÀY - THÁNG

CHỦ ĐỀ 7: ÔN TẬP HỌC KÌ

 

Giải các môn học khác

1. Giải sách Cánh Diều

3. Giải sách kết nối tri thức với cuộc sống

 
 

Giải vở bài tập 2 cánh diều

Giải vở bài tập 2 Kết nối tri thức