Điều gì sẽ xảy ra nếu cơ thể không có bộ xương? Điều gì sẽ xảy ra nếu chân không có khớp đầu gối hoặc tay không có khớp khuỷu tay?

2. Thảo luận:

a. Điều gì sẽ xảy ra nếu cơ thể không có bộ xương?

b. Điều gì sẽ xảy ra nếu chân không có khớp đầu gối hoặc tay không có khớp khuỷu tay?

Bài làm:

a. Nếu cơ thể không có bộ xương thì cơ thể chúng ta sẽ không có hình dáng và không thể vận động được.

b. Nếu chân không có khớp đầu gối và tay không có khớp khuỷu tay thì chúng ta sẽ không thể ngồi hoặc gập tay, chân được.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận