Em hãy làm động tác co, duỗi cánh tay như trong hình 6. Hãy nói về sự thay đổi của cơ bắp khi tay co và duỗi.

3. Tìm hiểu sự thay đổi của cơ khi cử động

  • Em hãy làm động tác co, duỗi cánh tay như trong hình 6.
  • Hãy nói về sự thay đổi của cơ bắp khi tay co và duỗi.

Bài làm:

Quan sát hình 6, em thấy:

  • Khi duỗi tay, các cơ mềm
  • Khi co tay lại, các cơ săn chắc lại

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận