Dưới lớp da của cơ thể có gì?

3. Thực hiện cá nhân

b. Trả lời câu hỏi: Dưới lớp da của cơ thể có gì?

d. Nhờ đâu mà tay ta cử động được?

Bài làm:

b. Dưới lớp da cơ thể có gân.

d. Tay ta cử động được nhờ sự phối hợp của cơ và xương.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận