Chỉ và nói tên một số xương và cơ trên cơ thể em hoặc bạn em

B. Hoạt động thực hành

1. Chỉ và nói tên một số xương và cơ trên cơ thể em hoặc bạn em

Bài làm:

Một số xương và cơ trên cơ thể em là:

Xương xương sọ, xương mặt, xương, xương sườn, xương sống, xương chậu, xương tay, xương chân....
cơ mặt, cơ lưng, cơ tay, cơ chân, cơ bụng, cơ mông, cơ ngực.....

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận