Giải bài 10: An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông


Giải bài 10: An toàn khi đi trên các phương tiện giao thông - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 2 trang 41. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Liên hệ thực tế

a. Em đã đi trên những phương tiện giao thông nào?

b. Em đã đi trên những loại đường giao thông nào?

2. Làm việc với phiếu học tập

a. Lấy phiếu học tập dưới đây ở góc học tập.

( ) Đường bộ: ô tô, .......................................

( ) Đường sắt: ..............................................

( ) Đường thủy: ............................................

( ) Đường hàng không: ................................

c. Xác định cụm từ nào tương ứng với một trong các hình 1, 2, 3, 4. Hãy viết số chỉ thứ tự hình đó vào ô trống chi phù hợp

d. Viết tiếp vào chỗ chấm (.......) các phương tiện giao thông tương ứng

3. Quan sát và trả lời:

a. Quan sát  và đọc các biển báo ở hình 5

b. Trả lời câu hỏi:

 • Các biển báo 5a và 5d giống nhau như thế nào?
 • Các biển báo 5b và 5e giống nhau như thế nào?
 • Các biển báo 5c và 5g giống nhau như thế nào?
 • Khi gặp từng loại biển báo trên chúng ta phải làm gì?

4. Quan sát và thảo

a. Quan sát hình 6, 7, 8:

b. Thảo luận:

 • Điều gì có thể xảy ra với các bạn trong từng hình?
 • Bạn đã bao giờ đi trên các phương tiện như các hình trên chưa?
 • Ngoài việc tuân thủ theo các biển báo, cần phải lưu ý gì khi đi trên các phương tiện giao thông?

5. Đọc, trả lời và viết

b. Hoàn thành câu sau rồi viết vào vở:

Khi tham gia giao thông cần tuân thủ ........................................................ để đảm bảo an toàn

B. Hoạt động thực hành

1. Liên hệ thực tế

a. Bạn đã sử dụng phương tiện giao thông nào?

b. Bạn đã sử dụng đường giao thông nào?

c. Khi đi trên các phương tiện và đường giao thông đó cần lưu ý gì?

2. Chơi trò chơi " phân loại biển báo"

a. Lấy các biển báo giao thông như hình 9 và phiếu học tập sau ở góc học tập:

b. Phân loại các biển báo xếp vào 3 cột tương ứng của phiếu học tập.

Biển báo chỉ dẫn Biển báo cấm Biển báo nguy hiểm
     
     
     

3. Lắng nghe và thảo luận

b. Thảo luận và trả lời câu hỏi

 • Mai cùng mẹ sử dụng phương tiện giao thông nào?
 • Mai và mẹ sử dụng đường giao thông nào?
 • Vì sao Mai đã suýt bị ngã?
 • Mai đã tự nhủ điều gì?

C. Hoạt động ứng dụng

1. Vẽ và viết tên một số biển báo giao thông đã gặp trên đường.


Từ khóa tìm kiếm google:

tự nhiên và xã hội 2 bài 10, an toàn khi đi trên các phương tiện giao thông, bài 10 trang 41 VNEN 2 tự nhiên và xã hội, giải khoa học xã hội 2 sách VNEN

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận