Giải phiếu kiểm tra 3: Chúng em đã học được những gì từ chủ đề tự nhiên

Giải phiếu kiểm tra 3: Chúng em đã học được những gì từ chủ đề tự nhiên - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 2 trang 63. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Hãy viết tên ba cây và ích lợi của chúng vào bảng dưới đây:

Nơi sống Tên cây Ích lợi
Trên cạn    
Dưới nước    
Vừa sống trên cạn, vừa sống dưới nước    

2. Hãy viết tên 3 vật nuôi và ích lợi của chúng ta vào bảng dưới đây: 

Nơi sống Tên con vật ích lợi đối với con người
trên cạn    
dưới nước    
trên mặt đất và bay lượn trên không    

3. Điền từ vào chỗ chấm (....) cho phù hợp:

a. Mặt Trời mọc vào buổi ......... ở phương .............

b. Mặt Trời lặn vào buổi ............ ở phương .............

4. Ghép mỗi số (1, 2, 3) ở cột A với một chữ cái (a, b, c) ở cột B cho phù hợp


Từ khóa tìm kiếm google:

tự nhiên và xã hội 2 phiếu kiểm tra 3, phiếu kiểm tra 3, bài kiểm tra 3 trang 63 VNEN 2 tự nhiên và xã hội, giải khoa học xã hội 2 sách VNEN

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận