Giải phiếu kiểm tra 2: Chúng em đã học được những gì từ chủ đề xã hội (trang 49)


Giải phiếu kiểm tra 2: Chúng em đã học được những gì từ chủ đề xã hội - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 2 trang 49. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Viết những từ ngữ phù hợp vào chỗ chấm (.....) trong các câu dưới đây:

a. Mọi người trong gia đình cần ....... lẫn nhau

b. Tham gia công việc gia đình là ...... của từng thành viên trong gia đình

c. Để phòng tránh bệnh tật cần ......... nơi ở và môi trường sống xung quanh

2. Trường học của em có những thành viên nào? Khoanh vào chữ a, b, c, .... cho phù hợp. Viết thêm tên những thành viên khác (nếu có)

a. hiệu trưởng          b. phó hiệu trưởng        c. nhân viên thư viện

d. công nhân           e. bảo vệ                        g. kĩ sư

h. giáo viên             i. thợ may                       k. y tá

l. ..............              m. ..............                    n. ............

3. Viết những việc em nên làm và không nên làm để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông

Nên Không nên
   

4. Ghép mỗi sô (1, 2, 3, 4) ở cột A với một chữ cái (a, b, c, d) ở cột B cho phù hợp


Từ khóa tìm kiếm google:

tự nhiên và xã hội 2 kiểm tra 2, phiếu kiểm tra 2, kiểm tra 2 trang 49 VNEN 2 tự nhiên và xã hội, giải khoa học xã hội 2 sách VNEN

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận