Giải bài 12: Cây sống ở đâu?


Giải bài 12: Cây sống ở đâu? - Sách VNEN tự nhiên và xã hội lớp 2 trang 50. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Lần lượt và nghe bạn trả lời

a. Bạn kể tên một số cây sống trên cạn?

b. Bạn kể tên một số cây sống dưới nước?

2. Thực hiện nhiệm vụ

a. Quan sát các hình 2,3, 4, 5: ( trang 50, 51)

b. Chỉ và nói tên những cây sống trên cạn, cây sống dưới nước?

c. Điều gì sẽ xảy ra nếu mang cây chỉ sống dưới nước trồng lên trên cạn hoặc mang cây chỉ sống trên cạn trồng xuống dưới nước? Vì sao?

3. Tìm hiểu cây ở sân trường

4. Hoàn thành bảng học tập

Cây Nơi sống Lợi ích với con người (3)
trên cạn dưới nước
Cây bàng x   tỏa bóng mát
Cây lúa x x cung cấp lương thực
       
       

a. viết tên hoặc vẽ cây em đã quan sát ở sân trường vào cột (1)

b. Đánh dấu x vào các ô chỉ nơi sống. Hoàn thành tiếp các cột còn lại.

5. Cùng thực hiện

a. Kẻ bảng 2 giống như bảng 1

b. Quan sát các cây trong hình dưới đây:

c. Viết tên các cây vào cột (1) của bảng 2

d. Đánh dấu x và điền thông tin vào các cột còn lại.

6. Tham quan và trao đổi

7. Lần lượt hỏi và nghe bạn trả lời:

Kể tên một loại cây bạn thích nhất. Vì sao bạn thích cây đó?

8. Đọc và trả lời:

  • Cây sống ở đâu?
  • Cây có những ích lợi gì?
  • Tại sao cần chăm sóc, bảo vệ và trồng cây?

B. Hoạt động thực hành

2. Nêu sự khác nhau của hai cây trong hình 12 và 13:

a. Nơi sống

b. Ích lợi đối với con người

c. Kích thước, thân, lá.

4. Xây dựng cam kết bảo vệ cây xanh ở trường em

Việc sẽ làm Việc không nên làm
   

C. Hoạt động ứng dụng

Với sự giúp đỡ của gia đình, em hãy

a. Trồng một cây hoặc gieo một vài hạt giống (hạt rau, cây hoa, cây cảnh...)

b. Viết vào vở: tên cây đã trồng hoặc hạt cây đã gieo, nơi sống, lợi ích của cây và những việc em làm để chăm sóc cây


Từ khóa tìm kiếm google:

tự nhiên và xã hội 2 bài 12, cây sống ở đâu, bài 12 trang 50 VNEN 2 tự nhiên và xã hội, giải khoa học xã hội 2 sách VNEN

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận