Chỉ trên hình 3 và nói tên các cơ quan vận động của cơ thể (bộ xương, hệ cơ):

4. Làm việc với hình

a. Chỉ trên hình 3 và nói tên các cơ quan vận động của cơ thể (bộ xương, hệ cơ)

b. Chỉ trên hình 4 và nói tên một số xương, khớp xương của cơ thể:

Bài làm:

a. Chỉ trên hình 3 và nói tên các cơ quan vận động của cơ thể (bộ xương, hệ cơ)

b. Chỉ trên hình 4 và nói tên một số xương, khớp xương của cơ thể:

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận