Giải câu 3 bài 28: Các oxit của cacbon

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 08/07/2017

Đề bài:

Câu 3. (Trang 87 SGK) 

Có hỗn hợp hai khí CO và CO2. Nêu phương pháp hoá học để chứng minh sự có mặt của hai khí đó. Viết các phương trình hoá học.

Hướng dẫn giải:

Sục hỗn hợp khí qua bình chứa dung dịch nước vôi trong dư, nếu nước vôi trong vẩn đục, chứng tỏ trong hỗn hợp có khí CO2. Thu khí không phản ứng.

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

Lấy khí vừa thu đượcdẫn qua ống thủy tinh đựng CuO (màu đen), nung nóng, sau một thời gian thấy rắn màu đỏ (Cu) xuất hiện và khí sinh ra làm đục nước vôi trong, chứng tỏ trong hỗn hợp có khí CO.

CO + CuO  →(to)  CO2 + Cu

Từ khóa tìm kiếm Google: Cách giải câu 3 Các oxit của cacbon, lời giải câu 3 Các oxit của cacbon, gợi ý giải câu 3 Các oxit của cacbon - hóa học 9

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận