Giải câu 2 bài 28: Các oxit của cacbon

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 08/07/2017

Đề bài:

Câu 2. (Trang 87 SGK) 

Hãy viết phương trình hoá học của CO2 với dung dịch NaOH, dung dịch Ca(OH)2 trừơng trường hợp:

a) Tỉ lệ số mol nCO2 : nNaOH = 1 : 1;

b) Tỉ lệ số mol nCO2: nCa(OH)2 = 2 : 1

Hướng dẫn giải:

 a) Tỉ lệ số mol nCO2 : nNaOH = 1 : 1;

CO2  +   NaOH  →  NaHCO3

b) Tỉ lệ số mol nCO2: nCa(OH)2 = 2 : 1

2CO2  + Ca(OH)2 →  Ca(HCO3)2 

Từ khóa tìm kiếm Google: Cách giải câu 2 Các oxit của cacbon, lời giải câu 2 Các oxit của cacbon, gợi ý giải câu 2 Các oxit của cacbon - hóa học 9

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận