Giải câu 1 bài 28: Các oxit của cacbon

Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 08/07/2017

Đề bài:

Câu 1. (Trang 87 SGK) 

Hãy viết phương trình hoá học của CO với:

a) khí O2 ;

b) CuO.

Cho biết: loại phản ứng ; điều kiện phản ứng ; vai trò của CO và ứng dụng của mỗi phản ứng đó.

Hướng dẫn giải:

a) 2CO + O2   →(to)   2CO2

=>Đây là phản ứng oxi hóa - khử . Phản ứng xảy ra trong điều kiện có nhiệt độ khơi mào. Vai trò của CO là chất khử. Phản ứng này tỏa nhiều nhiệt nên dược dùng trong luyện gang, thép.

b) CO + CuO →(to) CO2 + Cu

=>Đây là phản ứng oxi hóa - khử. Phản ứng này xảy ra ở nhiệt độ cao. Vai trò của CO là chất khử. Phản ứng này dùng để điều chế Cu.

Từ khóa tìm kiếm Google: Cách giải câu 1 Các oxit của cacbon, lời giải câu 1 Các oxit của cacbon, gợi ý giải câu 1 Các oxit của cacbon - hóa học 9

Lời giải các câu khác trong bài

Bài học cùng chương

Bình luận