Giải câu 2 bài 13: Luyện tập chương 1- Các loại hợp chất vô cơ


Câu 2.(Trang 43 SGK)

Để một mẩu natri hiđroxit trên tấm kính trong  không khí, sau vài ngày thấy có chất rắn màu trắng phủ ngoài . Nếu nhỏ vài giọt dung dịch HCl vào chất rắn  thấy có khí thoát ra,khí này làm đục n­ước vôi trong. Chất rắn màu trắng là sản phẩm phản ứng của natri hiđroxit với :

a) Oxi của không khí

b) Hơi n­ước trong không khí

c) Cacbon đioxit và oxi trong không khí

d) Cacbon đioxit và hơi n­ớc trong không khí

e) Cacbon đioxit trong không khí

Bài làm:

Đáp án e: Cacbon đi oxit trong không khí

  • Chất rắn màu trắng phủ ngoài là Na2CO3

2 NaOH   +   CO →   Na2CO3    +    H2O

  • Khi nhỏ HCl vào thấy có khí thoát ra đó là khí CO2

Na2CO3    +   2 HCl → NaCl   +   H2O   +    CO2

  • Khí thoát ra làm đục nước vôi trong

Ca(OH)2   +   CO2  → CaCO3    +   H2O

Từ khóa tìm kiếm Google: giải câu 2 trang 43 sgk hóa 9, giải bài tập 2 trang 43 hóa 9, hóa 9 câu 2 trang 43, Câu 2 Bài 13- sgk hóa 9

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận