Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có gì giống và khác so với lần thứ hai?

Câu 2: Trang 65 – sgk lịch sử 7

Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba có gì giống và khác so với lần thứ hai?

Bài làm:

Giống nhau:

 • Tránh thế giặc mạnh lúc đầu, ta chủ động rút lui để bảo toàn lực lượng,
 • Chờ thời cơ phản công tiêu diệt giặc, thực hiện kế hoạch “ vườn không, nhà trống”.

Khác nhau:

 • Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai là:
  • Vừa cho quân cản bước tiến của giặc, vừa lui quân để bảo toàn lực lượng
  • Khi thời cơ đến phản công tiêu diệt giặc, giành thắng lợi.
 • Cách đánh giặc của nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ ba là:
  • Tập trung tiêu diệt đoàn thuyền chở lương thực của Trương Văn Hổ để quân Nguyên không có lương thực nuôi quân, dồn chúng vào thế bị động, khó khăn.
  • Chủ dộng bố trí  trận địa bãi cọc trên sông Bạch Đằng để tiêu diệt thuyền chiến của giặc và đánh tan ý đồ xâm lược của nhà Nguyên đối với nước ta.
Từ khóa tìm kiếm Google: Cách đánh giặc của nhà Trần, nhà trấn kháng chiến lần thứ ba, so sánh kháng chiến chống quân nguyên lần hai và lần ba.

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận