Hóa 12, giải tất cả bài tập sgk hóa 12 chi tiết, dễ hiểu

Người đăng: Mưa bụi - Ngày: 09/02/2018

Ôn tập kiến thức trọng tâm hóa học 12, hướng dẫn giải bài tập SGK hóa học 12 một cách dễ hiểu, các dạng chuyên đề thường gặp trong hóa 12, tuyển tập các đề thi môn hóa học kỳ 1 - học kỳ 2 - thi THPT quốc gia mới nhất

Chương 1: Este. Lipit

Chương 2: Cacbohiđrat

Chương 3: Amin. Aminoaxit và Protein

Chương 4: Polime và vật liệu Polime

Chương 5: Đại cương về kim loại

Chương 6: Kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọngTừ khóa tìm kiếm google:

giải hóa 12 chi tiết dễ hiểu, thực hành hóa 12, giải hóa 12, để học tốt hóa 12, hướng dẫn giải hóa học lớp 12.

Bài đăng mới


Bình luận