Trắc nghiệm lịch sử 12 | Câu hỏi trắc nghiệm sử 12 | Bài tập trắc nghiệm sử 12

Dưới đây là loạt bài về trắc nghiệm lịch sử lớp 12. Các câu hỏi và bài tập đều có đáp án. Nội dung trắc nghiệm được trình bài theo từng bài học, chương học trong sách. Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức rất tốt và làm quen với hình thức thi trắc nghiệm. Để tìm bài này trên Google, các bạn gõ vào ô tìm kiếm cụm từ: Trac nghiem su 12 tech12h

PHẦN MỘT: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

 
 

PHẦN HAI: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

 
 
 

Giải các môn học khác