Sgk tiếng Anh 12

Giải bài tập tiếng Anh lớp 12 một cách dễ hiểu. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong phần Reading, Speaking, Listening Writing, Language focus của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập. Hi vọng là tài liệu hữu ích để các em học tốt Tiếng Anh 12


Unit 3: Ways of socialising

Unit 5: Higher education

Unit 7: Economic reforms

Unit 9: Deserts

Unit 11: Books

Unit 12: Water Sports

Unit 13: The 22nd Sea games

Unit 15: Women in society