Trong bài thơ có nhiều động từ diễn tả trạng thái của cảnh ngày hè. Đó là những động từ nào, trạng thái của cảnh được diễn tả ra sao?

Câu 1: Trang 118 sgk Ngữ văn 10 tập 1

Trong bài thơ có nhiều động từ diễn tả trạng thái của cảnh ngày hè. Đó là những động từ nào, trạng thái của cảnh được diễn tả ra sao?

Bài làm:

Bức tranh mùa hè được sinh động với những từ ngữ mang sắc thái để diễn tả cảnh ngày hè như “ đùn đùn” “ phun”” giương”.  Cảnh ngày hè được miêu tả mang sức sống mãnh liệt tựa như có sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc bên trong, sức ống như ứa cằng, tràn đầy khiến cho màu xanh của hòa đùn đùn lên và tán giương bên trong, sức sống như ứa căng, tràn đầy khiến cho màu xanh của hoa hòe phủ rợp tán giương che mát.

Từ khóa tìm kiếm Google: câu 1 trang 118 văn 10 tập 1, soạn văn câu 1 trang 118 văn 10 tập 1, trả lời câu 1 trang 118 văn 10 tập 1, Cảnh ngày hè văn 10

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận