Soạn văn bài: Lập kế hoạch cá nhân


Lập kế hoạch cá nhân là bản dự kiến nội dung, cách thức hành động và phân bố thời gian gian để hoàn thành một công việc nhất định. Tech12h sẽ cùng các bạn tìm hiểu kiến thức trọng tâm và trả lời các câu hỏi. Mời các bạn tham khảo

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Soạn văn bài: Lập kế hoạch cá nhân

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Sự cần thiết của việc lập kế hoạch cá nhân.

  • Kế hoạch cá nhân là việc trình bày nội dung và phân bố hoạt động thời gian để hoàn thành tốt công việc của cá nhân.
  • Lập kế hoạch cá nhân ta cần hình dung trước các công việc cần làm, phân bố thời gian hợp lý để hoàn thành tốt các công việc, bỏ sót các công việc cần làm.
  • Biết cách và có thói quen lập kế hoạch cá nhân là một thói quen tốt.

II. Cách lập kế hoạch cá nhân.

  • Khi lập kế hoạch cá nhân cần trình bày nội dung trong kế hoạch đó, nó được sắp xếp theo một trình tự hợp lý.Tổ chức vấn đề theo một thứ tự ưu tiên việc quan trọng cần giải quyết trước tiên thứ 2 là cần trình bày một cách khoa học và hợp lý.
  • Nội dung của kế hoạch gồm có 2 phần chính: Phần 1 nêu họ và tên, nơi làm việc học tập của người viết. Phần 2 nêu nội dung công việc cần làm, thời gian địa điểm dự kiến và kết quả đạt được.
  • Lời văn cần ngắn gọn, cần thiết có thể kẻ bảng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 153 sgk Ngữ văn 10 tập 1

Văn bản dưới đây có phải là một văn bản cá nhân hoàn chỉnh không?

Câu 2: Trang 153 sgk Ngữ văn 10 tập 1

Sau đây là kế hoạch chuẩn bị Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của một bạn bí thư chi đoàn. Bản kế hoạch này còn qua sơ sài, anh (chị) hãy trao đổi để giúp bạn hoàn thiện thêm bản kế hoạch đó.

Câu 3: Trang 154 sgk Ngữ văn 10 tập 1

Một bạn trong lớp muốn tham gia khóa đào tạo tin học do nhà trường tổ chức, sơ bộ công việc được tổ chức như sau:

  • Ghi  tên đăng kí dự khóa học
  • Sắp xếp thời gián biểu hợp lí để việc đào tạo nghề không ảnh hưởng đến chương trình học tập chính khóa
  • Thuê hoặc nhờ máy vi tính để luyện tập thêm

Anh chị giúp bạn trình bày bản kế hoạch cá nhân của mình


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận