Trả lời câu hỏi C4 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện sgk Vật lí 7 trang 61

Trang 61 Sgk Vật lí lớp 7 

Nếu trong mạch điện với dây dẫn bằng đồng có nối xen một đoạn dây chì (gọi là cầu chì) thì trong một số trường hợp do tác dụng nhiệt của dòng điện, dây dẫn có thể nóng lên trên 327oC. Hỏi khi đó có hiện tượng gì xảy ra với đọạn dây chì và với mạch điện?

Bài làm:

Vì nhiệt độ nóng chảy của chì là 327$^{\circ}$C nên khi dây dẫn nóng lên đến 327$^{\circ}$C thì dây chì sẽ bị nóng chảy, khi đó mạch điện sẽ bị ngắt 

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận