Trả lời câu hỏi C3 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện sgk Vật lí 7 trang 60

Trang 60 Sgk Vật lí lớp 7 

Trả lời câu hỏi C3 bài 22: Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện - sgk Vật lí 7 trang 60

 Quan sát thí nghiệm của giáo viên được bố trí như hình 22.2 và hãy cho biết:

a. Có hiện tượng gì xảy ra với các mảnh giấy khi giáo viên đóng công tắc?

b. Từ quan sát trên, hãy cho biết dòng điện đã gây ra tác dụng gì với dây sắt AB.

Bài làm:

a) Các mảnh giấy bị cháy và rơi xuống hoặc bị đen lại khi giáo viên đóng công tắc.

b) Từ quan sát trên, dòng điện đã gây ra tác dụng nhiệt với dây sắt AB 

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận