Giải bài 9 vật lí 7: Tổng kết chương I : Quang học


Với bài tổng kết chương Quang học thuộc chương trình vật lí lớp 7 SGK dưới đây của Tech12h sẽ giúp bạn nắm trắc kiến thức lí thuyết phần Quang. Ngoài ra các bài tập ôn tập, Tech12h cũng có lời giải chi tiết, hi vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích cho các bạn.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 9 vật lí 7: Tổng kết chương I : Quang học

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

Cần nắm vững lí thuyết các phần sau:

  • Định luật phản xạ ánh sáng
  • Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
  • Gương cầu lồi
  • Gương cầu lõm

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

 Bài 1: Trang 25 - SGK vật lí 7

Chọn câu trả lời đúng cho câu hỏi:

"Khi nào ta nhìn thấy một vật ?"

A. Khi vật được chiếu sang;

B. Khi vật phát ra ánh sáng;

C. Khi có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta;

D. Khi có ánh sáng từ mắt ta chiếu sáng vật

Bài 2: Trang 25 - SGK vật lí 7

Chọn câu phát biểu đúng trong các câu dưới đây nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng:

A. Ảnh ảo bé hơn vật và ở gần gương hơn vật

B. Ảnh ảo bằng vật và cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.

C. Ảnh hứng được trên màn và lớn bằng vật;

D. Ảnh không hứng được trên màn và bé hơn vật

Bài 3: Trang 25 - SGK vật lí 7

Định luật truyền của ánh sáng:

Trong môi trường... và...., ánh sáng truyền đi theo...

Bài 4: Trang 25 - SGK vật lí 7

Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng:

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với... và đường...

b) Góc phản xạ bằng ...

Bài 5: Trang 25 - SGK vật lí 7

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh gì ? Độ lớn của ảnh và khoảng cách từ ảnh đến gương thế nào so với độ lớn của vật và khoảng cách từ vật đến gương ?

Bài 6: Trang 25 - SGK vật lí 7

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có những tính chất gì giống và khác với ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng ?

Bài 7: Trang 25 - SGK vật lí 7

Khi vật ở khoảng nào thì gương cầu lõm cho ảnh ảo ? Ảnh này lớn hơn hay nhỏ hơn vật ?

Bài 1: Trang 25 - SGK vật lí 7 

Viết ba câu có nghĩa, trong mỗi câu có bốn cụm từ chọn trong bốn cột dưới đây.

gương cầu lõm             hứng được trên màn chắn             bé hơn vật        ảnh ảo

gương phẳng               không hứng được trên màn chắn    bằng vật          ảnh thật

gương cầu lỗi                                                                    lớn hơn vật 

Bài 9: Trang 25 - SGK vật lí 7

Cho một gương phẳng và một gương cầu lồi cùng kích thước. So sánh vùng nhìn thấy của chúng khi đặt mắt ở cùng một vị trí so với các gương.

Câu 1: Trang 26 - SGK vật lí 7

Có hai điểm sáng S1, S2 đặt trước gương phẳng như hình 9.1.

Bài 9: Tổng kết chương I : Quang học

a) Hãy vẽ ảnh của mỗi điểm tạo bởi gương.

b) Vẽ hai chùm tia tới lớn nhất xuất phát từ S1, S2 và 2 chùm tia phản xạ tương ứng trên gương.

c) Để mắt trong vùng nào sẽ nhìn thấy đồng thời ảnh của cả hai điểm sáng trong gương ? Gạch chéo vùng đó.

Câu 2: Trang 26 - SGK vật lí 7

Một người đứng trước ba cái gương (gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm), cách các gương một khoảng bằng nhau. Người đó quan sát ảnh ảo của mình trong ba gương sẽ thấy chúng có tính chất gì giống nhau, khác nhau ?

Câu 3: Trang 26 - SGK vật lí 7

Có bốn học sinh đứng ở bốn vị trí quanh một cái tủ đứng như trong hình 9.2. Hãy chỉ ra những cặp học sinh có thể nhìn thấy nhau. Đánh dấu vào bảng sau đây những cặp đó.

 

An

Thanh

Hải

An

 

 

 

 

Thanh

 

 

 

 

Hải

 

 

 

 

 

 

 

 


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận