Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng:


Bài 4: Trang 25 - SGK vật lí 7

Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng:

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với... và đường...

b) Góc phản xạ bằng ...

Bài làm:

Tia sáng khi gặp gương phẳng thì bị phản xạ lại theo định luật phản xạ ánh sáng:

a) Tia phản xạ nằm trong cùng mặt phẳng với tia tới và đường pháp tuyến.

b) Góc phản xạ bằng góc tới.

Từ khóa tìm kiếm Google: cách giải câu 4, hướng dẫn làm bài tập 4, giải bài tập 4, gợi ý giải câu 4 Bài 9: Tổng kết chương I : Quang học

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận