Giải bài 19 vật lí 7: Dòng điện Nguồn điện


Dòng điện, nguồn điện là gì ? Để trả lời các câu hỏi này, Tech12h xin chia sẻ bài Dòng điện - Nguồn điện thuộc chương trình SGK lớp 7. Hi vọng với kiến thức trọng tâm và hướng dẫn trả lời câu hỏi một cách chi tiết, đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 19 vật lí 7: Dòng điện - Nguồn điện

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK 

A. LÝ THUYẾT 

  • Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.
  • Mỗi nguồn điện đều có hai cực. Dòng điện chạy trong mạch điện kín bao gồm các thiết bị điện được nối liền với hai cực của nguồn điện bằng dây điện.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 53 Sgk Vật lí lớp 7 

Trả lời câu hỏi C1,C2 bài 19: Dòng điện - Nguồn điện - sgk Vật lí 7 trang 53

C1. a) Đối chiếu hình 19.1a với hình 19.1b, hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau: Điện tích của mảnh phim nhựa tương tự như.......trong bình.

b) Đối chiếu hình 19.1c với hình 19.1d, hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống của câu sau: Điện tích dịch chuyển từ mảnh phim nhựa qua bóng đèn đến tay ta tương tự như nước........từ bình A xuống bình B.

C2. Khi nước ngừng chảy, ta phải đổ thêm nước vào bình A để nước lại chảy qua ống xuống bình B. Đèn bút thử điện ngừng sáng, làm thế nào để đèn này lại sáng ?

Trang 54 Sgk Vật lí lớp 7 

Hãy kể tên các nguồn điện có trong hình 19.2 và một vài nguồn điện khác mà em biết - sgk Vật lí 7 trang 54

Hãy kể tên các nguồn điện có trong hình 19.2 và một vài nguồn điện khác mà em biết

Hãy quan sát hình 19.2 và những pin thật và chỉ ra đâu là cực dương, đâu là cực âm của mỗi nguồn điện này.

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài

Câu 4: Trang 54 Sgk Vật lí lớp 7 

Cho các từ và cụm từ sau đây: đèn điện, quạt điện, điện tích, dòng điện. Hãy viết ba câu, mỗi câu có sử dụng hai trong số các từ, cụm từ đã cho.

Câu 5: Trang 54 Sgk Vật lí lớp 7 

Hãy kể tên năm dụng cụ hay thiết bị điện sử dụng nguồn điện là pin.

Câu 6: Trang 54 Sgk Vật lí lớp 7 

Ở nhiều xe đạp có một bộ phận là nguồn điện gọi là đinamô tạo ra dòng điện để thắp sáng đèn. Hãy cho biết làm thế nào để nguồn điện này thắp sáng đèn.


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận