Giải bài 4 vật lí 7: Định luật phản xạ ánh sáng


Dựa theo cấu trúc SGK vật lí lớp 7, Tech12h xin chia sẻ với các bạn bài Định luật phản xạ ánh sáng. Với kiến thức trọng tâm và các bài tập vận dụng có cách giải chi tiết. Hi vọng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Giải bài 4 vật lí 7: Định luật phản xạ ánh sáng

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương.
  • Định luật phản xạ ánh sáng:
    • Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới.
    • Góc phản xạ bằng góc tới.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (Trang 12 SGK lí 7) 

Em hãy chỉ ra một số vật có bề mặt phẳng, nhẵn bóng có thể dùng để soi ảnh của mình như một gương phẳng.

Câu 2. (Trang 13 SGK lí 7) 

Cho tia tới SI đi là là trên mặt tờ giấy. Mặt phẳng tờ giấy chứa tia SI và pháp tuyến (đường thẳng vuông góc với mặt gương) IN của mặt gương tại I. Hãy quan sát và cho biết tia phản xạ IR nằm trong mặt phẳng nào?

Câu 3. (Trang 13 SGK lí 7) 

Hãy vẽ tia phản xạ IR.

bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng

 

Câu 4. (Trang 14 SGK lí 7) 

Trên hình 4.4 (SGK) vẽ một tia tới SI chiếu lên một gương phẳng M.

a) Vẽ tia phản xạ.

b) Giữ nguyên tia tới SI, muốn thu được một tia phản xạ có hướng thẳng đứng từ dưới lên trên thì phải đặt gương như thế nào ? Vẽ hình ?

bài 4: Định luật phản xạ ánh sáng


Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận