Hãy kể tên một số dụng cụ, thiết bị thường dùng được đốt nóng khi có dòng điện chạy qua. sgk Vật lí 7 trang 60

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 60 Sgk Vật lí lớp 7 

Hãy kể tên một số dụng cụ, thiết bị thường dùng được đốt nóng khi có dòng điện chạy qua.

Bài làm:

Một số dụng cụ, thiết bị thường dùng được đốt nóng khi có dòng điện chạy qua: Bàn là, nồi cơm điện, bếp điện, ....

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận