Thi tìm các tính từ: Chứa tiếng bắt đầu bằng S hoặc X, Chứa tiếng có vần âc hoặc ât

Người đăng: Tech120 - Ngày: 08/11/2018

3. Thi tìm các tính từ:

a. Chứa tiếng bắt đầu bằng S hoặc X

b. Chứa tiếng có vần âc hoặc ât

Bài làm:
Tính từ chứa tiếng bắt đầu bằng S hoặc X Tính từ chứa tiếng có vần âc hoặc ât
  • Bắt đầu bằng chữ S: siêng năng, sang sảng, sảng khoái, sáng sủa, sáng suốt
  • Bắt đầu bằng chữ X: xanh xao, xanh mượt, xa xôi, xôn xao, xào xạc
  • Tính từ chứa tiếng có vần âc: lấc cấc, xấc láo, lấc xấc
  • Tính từ chứa tiếng có vần ât: thật thà, chật vật, vật vờ, phất phơ, chật chội

Lời giải các câu khác trong bài

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận