Giải bài 18B: Ôn tập 2


Giải bài 18B: Ôn tập 2 - Sách VNEN tiếng Việt lớp 4 trang 194. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

1. Kể về các trò chơi dân gian mà em biết

  • Xem một số bức ảnh về các trò chơi dân gian (sgk trang 194)
  • Nói xem trong mỗi bức ảnh đó là trò chơi gì. Thường diễn ra ở đâu? Vào lúc nào?

3. Tìm danh từ, động từ, tính từ trong đoạn văn sau:

Chúng tôi dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Nắng phố huyện vàng hoe. Những em bé Hmông mắt một mí, những em bé Tu Dí, Phù Lá cổ đeo móng hổ, quần áo sặc sỡ đang chơi đùa trước sân.

Viết kết quả vào bảng nhóm theo mẫu:

Danh từ M. thị trấn, .....
Động từ M. đeo,......
Tính từ M. nhỏ,......

4. Đặt câu hỏi cho bộ phận vị ngữ trong các câu của đoạn văn ở hoạt động 3

5. Nghe thầy cô đọc, viết bài thơ vào vở: Đôi que đan

6. Cho đề bài: "Tả một đồ dùng học tập của em", hãy:

a. Quan sát một đồ dùng học tập mà em yêu thích.

b. Lập dàn ý cho bài văn miêu tả đồ dùng học tập ấy

c. Viết đoạn mở bài theo kiểu gián tiếp

d. Viết đoạn kết bài theo kiểu mở rộng.


Từ khóa tìm kiếm google:

tiếng việt 4 bài 18B tiếng việt 4 sách VNEN, bài 18B ôn tập 2 trang 194, giải tiếng việt 4 sách VNEN chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận