Giải bài 5C: Ở hiền gặp lành


Giải bài 5C: Ở hiền gặp lành - Sách VNEN tiếng Việt lớp 4 trang 59. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Tìm hiểu về danh từ

a. Cùng đọc đoạn văn sau:

Trời rạng sáng. Gió nhè nhẹ thổi. Trên những cây sấu, cây phượng gần nhà, ve đua nhau kêu ra rả. Ngoài suối, tiếng chim cuốc vọng vào đều đều. Mọi người trong bản đã thức giấc. Đó đây, những ngọn lửa hồng đã bập bùng trên các bếp.

b. Xếp các từ chỉ sự vật (được in đậm) vào cột thích hợp (trong bảng nhóm): 

Từ chỉ người Từ chỉ con vật Từ chỉ cây cối Từ chỉ vật Từ chỉ hiện tượng
         

c. Các từ tìm được là danh từ. Danh từ là gì?

2. Tìm và viết vào vở 3 danh từ cho mỗi dòng sau:

a. Chỉ người: ...

b. Chỉ vật: ...

c. Chỉ hiện tượng thiên nhiên: ...

3. Viết vào vở câu có dùng một danh từ em tìm được ở hoạt động 2

4. Tìm hiểu về đoạn văn trong bài văn kể chuyện.

a. Đọc các sự việc sau:

1. Chôm gieo trồng, thóc không nảy mầm, đến vụ thu hoạch, mọi người nô nức chở thóc về kinh thành nộp còn Chòm tàu vua sự thật.

2. Nhà vua ra lệnh phát thóc giống cho người dân gieo trồng, hẹn rằng ai thu được nhiều thóc nhất sẽ được truyền ngôi.

3. Nhà vua khen Chôm trung trực, dũng cảm và truyền ngôi cho cậu bé.

4. Nhà vua giải thích thóc giống không nảy mầm vì vua đã cho luộc chín trước khi phát cho mọi người.

b. Hãy sắp xếp lại các sự việc trên theo đúng trình tự của câu chuyện Những hạt thóc giống.

c. Xem lại bài đọc Những hạt thóc giống (bài 5A) và tìm đoạn truyện kê về mỗi sự việc.

d. Tìm dấu hiệu mở đầu và kết thúc của mỗi đoạn truyện.

B. Hoạt động thực hành

1. Sắp xếp các sự việc dưới đây theo đúng trình tự câu chuyện Gà Trống và Cáo:

a. Gà không nghe lời Cáo và nói có cặp chó săn đang chạy lại.

b. Cáo khiếp sợ phải bỏ chạy làm lộ rõ mưu gian.

c. Gà Trống vắt vẻo trên cành cây cao, Cáo đến và dụ dỗ Gà Trống xuống để bày tỏ tình thân.

2. Mỗi bạn chọn một trong ba sự việc trên, đọc lại đoạn thơ ứng với mỗi sự việc và kể lại sự việc đó.

3. Viết tiếp vào chỗ trống để hoàn thiện một trong ba đoạn văn sau:

Đoạn 1: Một hôm, chú Gà Trống tinh nhanh đang vắt vẻo trên cành cây ngắm nhìn trời đất thì Cáo đi tới. Cáo...

Đoạn 2: Gà Trống tìm cách để Cáo lộ mưu gian. Nó nói với Cáo:

Đoạn 3: Gà Trống nói có cặp chó săn đang chạy tới. Cáo...

C. Hoạt động ứng dụng

Cùng người thân đố nhau về một hiện tượng thiên nhiên.

(Một người gọi tên một hiện tượng thiên nhiên; người kia nói một từ ngữ chỉ trạng thái, hoạt động hoặc tính chất của hiện tượng đó. Cứ thế luân phiên nhau, ai không tìm được từ thì thua cuộc. M: Mưa -> rơi lộp bộp).


Từ khóa tìm kiếm google:

tiếng việt 4 bài 5C, tiếng việt 4 sách VNEN, bài 5C ở hiền gặp lành trang 59, giải tiếng việt 4 sách VNEN, VNEN tiếng việt 4 tập 1

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận