Giải bài 11B: Bền gan vững chí


Giải bài 11B: Bền gan vững chí - Sách VNEN tiếng Việt lớp 4 trang 114. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động cơ bản

1. Trao đổi về nội dung sau:

  • Thế nào là một người học sinh có chí?
  • Nêu ví dụ về những biểu hiện của một học sinh không có chí.

2 - 3 - 4: Nghe thầy cô và bạn đọc rồi tự luyện đọc

5. Dựa vào nội dung các câu tục ngữ, sắp xếp chúng vào 3 nhóm:

6. Cách diễn đạt của tục ngữ có đặc điểm gì khiến người đọc dễ nhớ, dễ hiểu?

Chọn ý em cho là đúng nhất để trả lời:

a. Ngắn gọn, có vần điệu

b. Có hình ảnh so sánh

c. Ngắn gọn, có vần điệu, hình ảnh

8. Em thích câu tục ngữ nào trong bài? Vì sao?

B. Hoạt động thực hành

1. Đọc thầm câu chuyện sau: Bàn chân kì diệu

2. Dựa vào câu chuyện Bàn chân kì diệu, em và một bạn (đóng vai người thân) để trao đổi về tính cách đáng khâm phục của anh Nguyễn Ngọc Ký.

3. Quan sát các tranh và đọc lời kể dưới mỗi tranh

4. Kể lại chuyện Bàn chân kì diệu và nêu bài học mà mình học được ở Nguyễn Ngọc Ký


Từ khóa tìm kiếm google:

tiếng việt 4 bài 11B, tiếng việt 4 sách VNEN, bài 11B bền gan vững chí trang 114, giải tiếng việt 4 sách VNEN chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận