Giải bài 16B: Trò chơi, lễ hội ở quê hương


Giải bài 16B: Trò chơi, lễ hội ở quê hương - Sách VNEN tiếng Việt lớp 4 trang 174. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

A. Hoạt động cơ bản

1. Quan sát tranh và cho biết tranh vẽ gì?

Trả lời:

Bức tranh vẽ chú bé bằng gỗ Bu-ra-ti-nô, Ba-ba-ra, Đu-rê-ma, gã chủ quán Các-lô, cáo A-li-xa và mèo A-di-li-ô.

Những người trong tranh đang đuổi bắt Bu-ra-ti-nô.

2 - 3 - 4: Đọc, giải nghĩa và luyện đọc bài: Trong quán ăn "ba cá bống".

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

5. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

  • Bu-ra-ti-nô tìm cách moi điều bí mật gì ở lão Ba-ra-ba?
  • Bu-ra-tỉ-nô đã làm cách nào để buộc lão Ba-ra-ba phải nói ra điều bí mật?
  • Bu-ra-ti-nô gặp điều gì nguy hiểm và đã thoát thân như thế nào?
  • Em thích hình ảnh, chi tiết nào trong bài văn trên?

6. Hãy giới thiệu với các bạn về một món đồ chơi của mình?

B. Hoạt động ứng dụng

4. Đọc bài kéo co và trả lời câu hỏi:

  • Bài kéo co giới thiệu trò chơi của những địa phương nào?
  • Thuật lại trò chơi kéo co đã được giới thiệu?

5. Giới thiệu một trò chơi hoặc lễ hội ở quê em

Quan sát các bức tranh sau và trả lời câu hỏi.

  • Trò chơi hay lễ hội được vẽ trong tranh có tên là gì?
  • Quê em có những trò chơi, lễ hội nào giống trong tranh không?

6. Giới thiệu trò chơi hoặc lễ hội quê mình (trò đánh đu)


Từ khóa tìm kiếm google:

tiếng việt 4 bài 16B tiếng việt 4 sách VNEN, bài 16B trò chơi lễ hội ở quê hương trang 174, giải tiếng việt 4 sách VNEN chi tiết dễ hiểu.

Một số bài khác

Giải các môn học khác

Bình luận